Trekkvogner

5 av våre trekkvogner har hydraulikk, der en av bilene i tillegg har kompressor for luftblåsing.
Vi har også trekkvogn godkjent for ADR i klassene EX/II, FL og AT